Sådan arbejder vi

Vi løser enhver opgave ved at se på vores kunders virksomhed udefra med udgangspunkt i virksomhedens nuværende kunder og samarbejdspartnere. Vi arbejder faktuelt og leverer ikke lange og støvede konsulentrapporter, men praktiske anvisninger til hvordan vores kunder kan løse konkrete udfordringer. Normalt slutter vores arbejde først, når implementeringsfasen er overstået og rådgivningen er forankret hos vores kunde. 

1. Formulering af opgave

2. Situationsanalyse

3. Opstilling af scenarier

4. Anbefaling 

5. Implementering

6. Evaluering

Ovenstående 6-punktsproces benyttes konsekvent for at sikre, at vores kunder får fuldt udbytte af den konsulent-assistance vi giver - og i øvrigt med stor succes.