Ydelser

De ydelser vi tilbyder, er tæt forbundne med den 6-punkts proces, der er  beskrevet under Sådan arbejder vi

Virksomhedens kerneydelser er centreret omkring en kombination af telekommunikation, økonomisk styring og IT. ALSALA Consultings primære kompetence er  implementering af IT-kommunikationsløsninger med udgangspunkt i en stærk forståelse for vores kunders konkurrencesitaution og arbejdsprocesser.   

 
Anbefaling

Projektplan

 
Implementering

Projektledelse

 
Evaluering

Return on investment

 
Next Step

Årsaftaler

 
Business Case
 
Prækvalifikation
 
Kravspecifikation
 
Systemdesign
 
Scenarier
 
IT-Løsning
 
Telefoni-Løsning
 
ERP-System
 
Situationsanalyser
 
Kundeanalyser
 
Procesanalyser
 
Datamodellering
 
Opgaveformulering
 
Gå-hjem møder
 
Workshops
 
1-2-3 møder

ALSALA Consulting arbejder på såvel timebasis som til fast pris. Du kan frit plukke mellem vores ydelser, men vi anbefaler at 6-punkts processen bliver fulgt for at opnå det bedste resultat.