"Dansk forsikringskoncern"

Vores kunde er blandt de førende forsikringsselskaber i Danmark og vil af konkurrencehensyn ikke have sit navn nævnt. Vi har dog fået tilladelse til at markedsføre udvalgte resultater af vores samarbejde med kunden.   

ALSALA Consulting har hjulpet med til at få opstillet formelle processer for måling og evaluering af kundetilfredshed blandt selskabets privatkunder. Dataindsamlingen og -bearbejdningen har hjulpet vores kunde med at få en større kundefokusering i organisationen på det praktiske plan. De ansvarlige for de enkelte områder, havde brug for yderligere indblik i hvilke delprocesser der havde brug for ekstra fokus for at øge kundetilfredsheden. 

Opgaven var forankret hos Kvalitetschefen, der var en aktiv drivkraft i alt lige fra udformning af opgaven og indtil de første kundetilfredshedsanalyser forelå.

Et konkret resultat fra de første undersøgelser viser, at de meget tilfredse kunder er 1,7 gang så loyale som kunder, der "kun" er tilfredse.

Er du kunde hos

Meget Tilfreds

Tilfreds

Hverken/Eller

Utilfreds

Meget Utilfreds

XX om 1 år? - Ja!

64%

37%

10%

6%

5%